Welkom

Beste ouder,

Voor het schooljaar 2021-2022 zullen we in de gemeente Denderleeuw opnieuw werken met een aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen van kleuters en lagere school kinderen. 

Om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen garanderen, werd de leerlingencapaciteit beperkt. Dat gaat het best en eerlijkst met een online aanmeldingssysteem. Dit geldt voor alle Denderleeuwse basisscholen.

Deze website geeft je alle nodige informatie en het is ook hier dat je je kind kan aanmelden. 


WIE MOET AANMELDEN?

Kinderen die in het schooljaar 2021-2022 voor de eerste keer naar een Denderleeuwse kleuter- of lagere school gaan, moeten zich online aanmelden om te kunnen inschrijven.

Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2019 die pas effectief starten met school op 1 september 2022 (schooljaar 2022-2023) moeten aanmelden.

Kinderen die vandaag al ingeschreven zijn in een Denderleeuwse school, kunnen volgend schooljaar gewoon naar dezelfde school blijven gaan. Zij moeten zich niet aanmelden, noch opnieuw inschrijven.

Wil je je kind inschrijven in een andere school, dan moet je ook online aanmelden.


WANNEER MOET JE AANMELDEN?

De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2021-2022 gaat van start op maandag 1 maart 2021 (12u) en loopt tot en met woensdag 31 maart 2021 (20u). 

Het maakt niet uit wanneer je in deze periode aanmeldt voor de toewijzing van de school.  Het systeem zal een school toewijzen op basis van de voorkeur die je ingeeft. 

Als de eerste voorkeur van teveel ouders naar dezelfde school uitgaat, kijkt het systeem naar de afstand tussen het domicilie adres van het kind en de school. 

Kinderen worden dan toegewezen aan de school dichtstbij hun woonplaats. 


WAT ALS JE NIET AANMELDT?

Indien je je kind niet hebt aangemeld, dien je te wachten tot de vrije inschrijvingen die starten op donderdag 3 juni 2021 om je kind in te schrijven in een school. 

Dat kan nog in de mate dat er nog vrije plaatsen over zijn in die school.  Deze plaatsen zullen beperkt zijn.  Daarom raden we aan om zeker aan te melden. 

Geef ook meerdere scholen op waar je wil inschrijven.  Als er dan geen plaats meer zou zijn in de school van je eerste voorkeur, krijg je een plaats toegewezen in een school van een lagere voorkeur. 


Wil je graag weten wanneer je kindje voor het eerst naar school mag?

Bereken hier de instapdatum van uw kleuter.


Meer info:                                                                                                           

Dienst Onderwijs
053 640 692
onderwijs@denderleeuw.be