Informatie

WIE MOET AANMELDEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2023-2024?

 • Broers en zussen en kinderen van personeel
  Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de daarvoor voorziene aanmeldingsperiode. Doet u dat niet, dan vervalt uw voorrang.
 • Kinderen geboren in 2021
  Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2021 die pas effectief starten met school op 1 september 2024 (schooljaar 2024-2025) moeten aanmelden.
 • Kinderen die van basisschool willen veranderen
 • Kinderen die nu op een wachtlijst staan
  Deze kinderen moeten opnieuw aangemeld worden.
 • Kinderen geboren vóór 2021 die nog niet naar school gaan
  Gaat uw kind om één of anderen reden nog niet naar school? Dan moet u het nu aanmelden.

 OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.


WANNEER MOET JE AANMELDEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2023-2024?

De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2023-2024 gaat van start op dinsdag 28 februari 2023 (12u) en loopt tot en met dinsdag 21 maart 2023 (16u).

Het maakt niet uit wanneer je in deze periode aanmeldt voor de toewijzing van de school.  Het systeem zal een school toewijzen op basis van de voorkeur die je ingeeft. 

Als de eerste voorkeur van teveel ouders naar dezelfde school uitgaat, kijkt het systeem naar de afstand tussen het domicilie adres van het kind en de school. 

Kinderen worden dan toegewezen aan de school dichtstbij hun woonplaats. 


WAT ALS JE NIET AANMELDT?

Indien je je kind niet hebt aangemeld, dien je te wachten tot de vrije inschrijvingen die starten op dinsdag 23 mei 2023 (vanaf 9u) om je kind in te schrijven in een school. 

Dat kan nog in de mate dat er nog vrije plaatsen over zijn in die school.  Deze plaatsen zullen beperkt zijn.  Daarom raden we aan om zeker aan te melden. 

Geef ook meerdere scholen op waar je wil inschrijven.  Als er dan geen plaats meer zou zijn in de school van je eerste voorkeur, krijg je een plaats toegewezen

in een school van een lagere voorkeur. 


BEKIJK OOK:
 Afbeelding V-ICT-OR