Informatie

Wie moet nu aanmelden?

 • Broers en zussen en kinderen van personeel
  Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de daarvoor voorziene aanmeldingsperiode. Doet u dat niet, dan vervalt uw voorrang.
 • Kinderen geboren in 2018
  Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2018 die pas effectief starten met school op 1 september 2021 (schooljaar 2021-2022)

 • Kinderen die van school willen veranderen

 • Kinderen die op een wachtlijst staan
  Kinderen die nu reeds op een wachtlijst staan, moeten opnieuw worden aangemeld. Elk jaar vervalt de wachtlijst op 30 juni. Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 vervalt de wachtlijst op 30 juni 2021.
 • Kinderen geboren vóór 2018 die nog niet naar school gaan 
  Gaat uw kind om één of anderen reden nog niet naar school? Dan moet u het nu aanmelden voor het schooljaar 2020-2021. 

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.


Bekijk ook: